2003-ban támogatott szervezetek

Istenkúti Közösségért Egyesület

7634 Pécs, Fábián Béla u. 9. [Baranya megye]
www.istenkut.hu
Pályázati támogatás: 500 000 Ft
Program időtartama: 2003.07.01 – 2004.05.15

A program célja a Pécsett és térségében elszigetelten tevékenykedő lakóterületi civil szervezetek közötti együttműködő hálózat kiépítése, az ismeretek, szaktudás, készségek cseréje. A cél megvalósulását az alábbi programelemek szolgálják:
1. Nyilvánosság-fejlesztés: Képzésekkel és konkrét szakmai segítséggel az egyes közösségek belső nyilvánosságának fejlesztése, az egyes közösségek és szervezeteinek nagyobb nyilvánossághoz való segítése, valamint az egész hálózat nyilvánosságának biztosítása.
2. Képzések szervezése: Civil és közösségi tematikájú, tanulóköri rendszerű, a képzési igényekhez alkalmazkodó irányított önképzés és szakmai tapasztalatcsere.
3. Közös rendezvények: Egymás megismerését célzó szomszédolás.

Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány

9800 Vasvár, Árpád tér 8. [Vas megye]
Pályázati támogatás: 856 000 Ft
Program időtartama: 2003.08.01 – 2004.05.15

A "Természetes Támogató Hálózat" program célja a társadalmi-gazdasági fejlődéssel kapcsolatos párbeszéd és információáramlás létrehozása és folyamatossá tétele az önkormányzati-gazdasági-civil szféra és a hátrányos helyzetű vasvári gyermek- és ifjúsági korosztály között. Az információhoz való hozzáférést rendszeres találkozások, pszichológiai, jogi, szociális fogadóórák, programok és hírlevelek biztosítják.

Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány

6782 Mórahalom, Millennium sétány 2. [Csongrád megye]
Pályázati támogatás: 753 160 Ft
Program időtartama: 2003.06.01 – 2004.04.30

A program célja egy tanyai érdekvédő civil képviselő-testület működtetése Mórahalom 6 külterületi tanyai körzetében élő emberek számára. A település lakóinak 40%-a él tanyán, hátrányos társadalmi és gazdasági helyzetben, ahol különösen fontos szerepet kap az emberekkel való törődés, az elszigeteltség oldása, a közösség döntéshozatali mechanizmusaiba való bekapcsolásuk. A program elősegíti a kéthavonta megrendezésre kerülő képviselő-testületi ülés és negyedévente egy civil fórum megrendezését, rendezvények, közösségi fórumok megtartását, és egy évente kétszer megjelenő ingyenes Tanyai Újság kiadását és eljuttatását a tanyákon élőkhöz. 

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet

4286 Bagamér, Rákóczi u. 7. [Hajdú-Bihar megye]
www.cvsze.ngo.hu
Pályázati támogatás: 606 000 Ft
Program időtartama: 2003.06.01 – 2003.11.30

A program célja a településen élő hátrányos helyzetű, különösen roma származású közösségek érdekeinek képviselete és vezetőinek képzése ahhoz, hogy részt vehessenek a települési döntéshozatali folyamatokban. Cél egy olyan párbeszédsorozatot indítani a helyi vezetők és a képviselt célcsoportok között, amely egymás kölcsönös megértését és a közügyekbe való bekapcsolódás intézményes kereteinek kialakulását segíti elő.

Alapítvány Alsómocsoládért

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 71. [Baranya megye]
www.alsomocsolad.hu
Pályázati támogatás: 500 000 HUF
Program időtartama: 2003.06.01 – 2004.05.15

A program célja a lakosság helyi közügyekről való tájékoztatása és részvételének elősegítése a helyi döntéshozatali folyamatokban. A cél megvalósulását az alábbi programelemek szolgálják:
1. „Terített asztal” beszélgetések – helyi önkormányzati képviselők beszélgetnek kötetlenül a lakosokkal helyi közügyekről, önkormányzati döntésekről.
2. Alsómocsoládi Hírlevél – Kéthetente megjelenő közéleti újság, amely ingyenesen jut el a helyi lakosokhoz.
3. Civil kerekasztal – Kéthavonta megrendezésre kerülő fórum, ahol az alsómocsoládi civil szervezetek képviselői és az önkormányzat képviselői közösen beszélik meg a település aktuális feladatait, problémáit.
4. Cigány érdekegyeztető fórum – kéthavonta összeülő testület, amely összehangolja a települési cigányés magyar közéleti tevékenységeket.
5. Előadás-sorozat – az előadások megismertetik az Alsómocsoládon élőket alapvető jogaikkal, lehetőségeikkel a közösségi döntéshozatali folyamatokban való részvételben.

Somodori Cigányszervezet

7454 Somodor, Kossuth L. u. 97. [Somogy megye]
Pályázati támogatás: 450 000 HUF
Program időtartama: 2003.06.01 – 2003.08.30

A program célja a Somogy megyei cigánylakosság érdekvédelmének és érdekérvényesítő képességének fejlesztése, különös tekintettel a jogi, munkaügyi és szociális területeken. A program elsődleges feladata a szervezetépítés, új kisebbségi civil szervezetek létrehozása olyan településeken, ahol nincs kisebbségi önkormányzat. A szervezet negyedévente megjelentet egy Roma Hírlevelet a roma lakosság tájékoztatására, működési és projekttanácsadást nyújt roma civil szervezeteknek, valamint közéleti képzési programot szervez helyi roma politikusoknak.

Györköny Hagyományőrző Egyesület

7045 Györköny, Fő u. 494. [Tolna megye]
Pályázati támogatás: 500 000 Ft
Program időtartama: 2003.11.01 – 2004.03.31

A program célja a helyi civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködés biztosítása abból a célból, hogy a civil szervezetek bekapcsolódhassanak a helyi döntéshozatali folyamatokba. Ebből a célból a pályázó egy előadássorozatot tart, valamint egy közös akciótervezésre invitálja az önkormányzatot és a civil szervezeteket, amely az együttműködésen és egymás segítésén alapul. Az előadásokról és az elkészített tervekről kiadvány készül, amely eljut a település lakosságához.

Diósberényért Egyesület

7072 Diósberény, Iskola u. 9.
Pályázati támogatás: 510 000 Ft
Program időtartama: 2003.06.01 – 2004.05.15

A program célja a helyi fiatalok érdekérvényesítő képességének növelése, összefogásuk erősítése, és ezáltal esélyeik növelése a helyben való boldogulásra. A fiataloknak képzési programokat szerveznek gazdálkodási ismeretekről, közösségépítésről, és vállalnak egyénre szabott foglalkozásokat is. Az önkormányzati döntésekről a helyi újságban adnak tájékoztatást. A program másik célja a középkorú és idősebb korosztály megismertetése a számítógéppel és az Internet adta lehetőségekkel a helyi teleházban.

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete

1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 165.
www.fice.ngo.hu
Pályázati támogatás: 860 000 Ft
Program időtartama: 2003.09.01 – 2004.05.01

A program célja a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá váló, utógondozott fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A program keretében összehasonlítják az eltérő gazdasági, szociális és társadalmi háttérrel rendelkező gyermekotthonokat az utógondozás lehetőségei és megvalósítása szempontjából. A feltárt adatokról egy szakmai konferenciát szerveznek, melyre meghívást kapnak a felmerült problémákban illetékes állami szervek képviselői is.

Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány

1077 Budapest, Rottenbiller u. 26.
www.feherkereszt.hu
Pályázati támogatás: 450 000 Ft
Program időtartama: 2003.06.01 – 2004.02.28

A hatékony gyermekvédelmi munka összehangolása érdekében a program hozzájárul az évek óta eredményesen működtetett helyettes szülő szolgáltatások biztosításához, a helyettes szülők képzéséhez, a telefonos tanácsadási szolgáltatások jó színvonalú fenntartásához. A pályázat keretében 6 szakmai műhelyprogram kerül megrendezésre, melyek célja
- szakmai partnerségi körök kialakítása,
- közös szakmai nyelv, értékrend, együttműködési struktúra kialakítása,
- ajánlások, törvénymódosítási javaslatok megfogalmazása.

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség

8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1. [Fejér megye]
Pályázati támogatás: 330 000 HUF
Program időtartama: 2003.06.01 – 2004.05.15

A program célja a tanyagondnoki hálózat (60-70 tanyagondnokság) hatékonyságának és a szolgáltatás minőségének, komplexitásának növelése érdekében egy kísérleti program indítása 3 tanyás kistérséggel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal történő együttműködés keretében.

FaLang translation system by Faboba