Átmeneti Támogatás programok

A kétkörös támogatási program a Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs tv. végrehajtása címet viselte. A pályázati alap a civil szervezetek projektjeinek támogatása révén kívánta fejleszteni azon civil szervezetek kapacitását, amelyek központi szerepet játszhatnak mind a társadalmi köztudat formálásában, mind a diszkrimináció által érintettek számára nyújtott szolgáltatások közvetítésében.

A pályázati program főbb céljai:

  • a civil szervezetek és társadalmi partnereik kapacitásának növelése, támogatása az egyenlő bánásmód törvény (Ebktv.) megfelelő alkalmazása, végrehajtása érdekében,
  • a civil szervezetek szerepének tudatosítása, újradefiniálása, az egyenlő bánásmód törvény végrehajtásának kezdeményezésében, valamint a demokratikus döntéshozatali folyamatokban és a jogrend megszilárdításában való aktív részvételük támogatása, aktivitásuk és hatékonyságuk erősítése,
  • civil szervezetek támogatása hálózatok építésében és abban, hogy regionális NGO/NPO hálózatok vezetői legyenek a Közép-Kelet-Európai régióban, valamint a civil szervezetek  és a helyi/regionális hatóságok partnerség építésének elősegítése,
  • azon egyének és társadalmi csoportok befogadásának és társadalmi integrációjának erősítése, amelyeket a gazdasági, társadalmi vagy politikai marginalizáció fenyeget.

Az első körös pályázat 2007. július 18-án került meghirdetésre, a beérkezési határidőig 110 pályázat került regisztrálásra.  A programra beérkezett pályázatok szakmai értékelő bizottság javaslatára a 17 nyertes szervezet összesen nettó 1.090.397,61 € támogatást kapott.  A pályázati programokat 2008 végéig kellett megvalósítaniuk a kedvezményezetteknek.

A második körös felhívás 2008. május 5-én került meghirdetésre, a beérkezési határidőig 52 pályázat került regisztrálásra.  A programra beérkezett pályázatok szakmai értékelő bizottság javaslatára a 23 nyertes szervezet összesen nettó 1.502.742 € támogatást kapott.  A kedvezményezettek 2009. december végéig hajtották végre projektjeiket.

Az Átmeneti Támogatás programok lezárását követően a DemNet feladata a kedvezményezett pályázati projektek eredményeinek – kifejlesztett innovatív módszertanok, új megközelítések, összegyűlt tapasztalatok – elemzése és elterjesztése volt. A DemNet elő kívánta segíteni a civil szervezetek közötti partnerség építését, a jó gyakorlatok és bevált módszertanok megosztását, a felgyűlt tudás átadását, annak érdekében, hogy a hálózatépítési pályázatok eredményeit kiegészítve a program elérje eredeti kitűzött céljait. Ennek keretében a DemNet 2009. november 24-25-én kétnapos szakmai konferenciát szervezett, melyen 38 szervezet 60 munkatársa vett részt. Emellett a DemNet a projekttermékeket összegyűjtötte, ezekből kiadványt készített és publikált nyomtatott és elektronikus formában.

Nyertes szervezetek

FaLang translation system by Faboba