Jövőkép, küldetés, történetünk

Alapítványunk víziója szerint önszerveződő egyének és közösségeik emberi méltóságot tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakításáért dolgozik.

Küldetésünk:

  • a közösségi szereplők közötti együttműködések ösztönzése,
  • a közösségek tagjai önszerveződő képességének megerősítése,
  • az emberi méltóság, felelősség és fenntarthatóság közösségi értékeit érvényre juttató attitűdök, és szemléletmódok formálása,
  • közérdekű érdekérvényesítés, szabályozók alakítása.

1996 óta segítjük a demokratikus civil társadalom fejlesztését Magyarországon és más, EU-n kívüli országokban, elsősorban a Szomszédságban a Nyugat-Balkánon illetve újonnan a Keleti Partnerség országaiban is. Céljaink között szerepel civil szervezetek fejlesztése, a társadalomban betöltött szerepük megerősítése, fenntarthatóságuk elősegítése. Tesszük mindezt többek között adományosztó és pályázati lebonyolító tevékenységeken keresztül (pénzügyi forrásokat biztosítva civil szervezetek számára), magyar illetve európai lobby és érdekérvényesítésen, valamint önálló projektjeinken keresztül. Különös hangsúlyt helyezünk az alulról jövő, közösségi kezdeményezések bevonására, kapacitásfejlesztésére. Támogatási politikánkban is alapvető értéknek tekintjük a szektorok közötti együttműködést, a helyi szereplők megerősítését, az innovációt, a részvételi megközelítést és az átláthatósági alapelvek alkalmazását.

USAID általi alapításunk óta foglalkozunk nemzetközi fejlesztési kérdésekkel. 1996 és 2004 között hangsúlyosan tanulmányutak szervezésén keresztül, a magyar demokratikus átalakulási folyamatok tapasztalatának átadására koncentráltunk, kiemelve a civil szektor-fejlesztési tapasztalatokat.
Magyarország 2004-es Európai Uniós tagsága óta intenzíven veszünk részt a magyar, V4-es illetve EU-s nemzetközi fejlesztési politika alakításában is, továbbá számos nemzetközi projektet valósítunk meg főként V4-es együttműködésben.

Egyik alapítója és elnökségi tagja vagyunk a HAND Szövetségnek (www.hand.org.hu), a szövetségen keresztül pedig az európai CONCORD hálózatnak (www.concordeurope.org). Aktívan dolgozunk a hálózat „Aid watch” és „Enlargement, Pre-accession and Neighbourhood Policy” munkacsoportjaiban. Elnökségi tagjai vagyunk a Magyar Adományozói Fórumnak (www.donorsforum.hu) és több kollegánk a 3. szektor vezetőit tömörítő európai EUCLID hálózat tagja (www.euclidnetwork.eu).

Készülünk Magyarország EU-elnökségére is, három eseményt szervezünk az „Átmeneti (transition)” tapasztalatok értelmezésének céljával a civil szektor fejlesztése, fenntarthatóság (jó kormányzás elvének alkalmazása/átláthatóság, hatásmérés, alternatív finanszírozási mechanizmusok) és Keleti Partnerség vonatkozásában.

 

FaLang translation system by Faboba