ImpACT Magyarország

Mi az ImpACT Magyarország?

Az ImpACT Magyarország a DemNet kezdeményezése a civil szervezetek hatékonyabb működése érdekében. Három alapvető célja

 • a civil szervezetek átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése,
 • a civil szervezetek támogatása tevékenységük társadalmi hatásának bemutatására,
 • a civil szervezetek társadalmi elfogadottságának erősítése.

Vízió és küldetés

Az ImpACT Magyarország víziója egy hatékony és megbecsült civil társadalom. Küldetése a civil szektor támogatottságának növelése a civil szervezetek iránti közbizalom erősítésén keresztül.

Az ImpACT Magyarország története

A kezdeményezést az Egyesült Királyságban létrejött ImpACT Coalition ihlette. A DemNet a Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott támogatást arra, hogy a modellt Magyarországon is elterjessze.

Tevékenységünk irányai

 • a civil szervezetek átlátható és elszámoltatható működésére vonatkozó felmérés (ImpACT Toolkit) kipróbálása és a magyar viszonyoknak megfelelő átalakítása,
 • az ImpACT céljaihoz kapcsolódó szakmai anyagok létrehozása,
 • az ImpACT Magyarország kezdeményezés gondolatának és eszközeinek elterjesztése civil szervezetek körében.

Miért szükséges az átláthatóságot és elszámoltathatóságot erősíteni?

Milyen egy átlátható és elszámoltatható civil szervezet?

Egy átlátható és elszámoltatható civil szervezet olyan szabályokat és folyamatokat követ, melyek nyitott és őszinte szervezeti kultúrát eredményeznek, melyben a szervezetről és annak munkájáról való információ szabadon hozzáférhető és amelyben a szervezet világosan bemutatja érdekeltjei számára működésének valós társadalmi hatását.

Legitimitás

A civil szervezet legitimitásának alapja, hogy rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, tevékenysége valós szükségletek kielégítésére irányuló releváns szolgáltatásokon alapul, és ügyfeleivel és már érdekeltjeivel pozitív kapcsolatokat ápol. Ez a legitimitás hatalmazza fel a szervezetet arra, hogy az általa képviselt csoportok érdekében felszólaljon.

A bizalom erősítése

Egy nyitottabb és őszintébb kapcsolat kiépítése az ügyfelekkel és más érdekeltekkel erősíti a civil szervezet felé megnyilvánuló bizalmat, amely fontos a szervezet hosszú távú fenntarthatósága érdekében. Azok a szervezetek, amelyek a bizalom erősítésére hangsúlyt fektetnek, versenyelőnyhöz juthatnak másokkal szemben: a támogatók és az ügyfeleik megbízhatónak és őszintének tartják.

Kedvezőbb támogatói környezet létrehozása

A megerősödő bizalom egyik következménye egy kedvezőbb támogatói környezet létrehozása. Mivel az EU-s és más támogatásokért folyó verseny egyre kiélezettebb, a civil szervezetek növekvő igénnyel fordulnak alternatív finanszírozási források felé. A civil szektornak ezért össze kell fognia azért, hogy növelje a társadalmi bizalmat és megértesse a működését. Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen jellegű negatív viszonyulások és félreértések mutatkoznak meg a társadalomban a civil szervezetek irányába. Tehát, mit nem értenek az emberek?

 • A bevételek egy része a működési költségeket kell fedezze
 • A civil szervezetek profik a szakmai területükön
 • Az adományszervezés pénzbe kerül
 • A civil szervezetek hatékonyan működnek
 • A civil szervezetek függetlenek (közvetlenül nem képviselnek kormányzati vagy üzleti érdekeket)

A civil szektorról alkotott közvélekedés társadalmi szinten működik, már azelőtt kialakul, hogy  egy személy vagy vállalkozás kapcsolatba kerülne egy civil szervezettel vagy pénzügyileg támogatná azt. Másként fogalmazva, ha a civil társadalom egésze nem élvezi a köz bizalmát, az valamennyi potenciális támogatót elrettentheti a civil szektortól.

A kapcsolatok erősítése

Az érdekeltekkel való kapcsolatok erősítésének alapja a rendszeres és nyílt kommunikáció. Ez világosan fogalmazott, minőségi információk nyújtását jelenti mindazok felé, akik a szervezet működésével kapcsolatba kerülnek. Fontos továbbá a visszajelzések rendszeres gyűjtése és feldolgozása a szervezetről és annak munkájáról, és annak fejlesztése a visszajelzések alapján.

A szolgáltatások fejlesztése

A visszajelzések rendszeres gyűjtése és figyelembe vétele a szervezet és szolgáltatásainak fejlődését eredményezi. Ezt nem csak a szolgáltatást igénybe vevőktől lehet kérni, hanem valamennyi érdekelttől. Például a szervezet önkénteseinek véleménye és a visszajelzéseik beépítése a szervezet munkájába csökkentheti a lemorzsolódást és növelheti a produktivitást.

Ne halogassa!

Az ImpACT Magyarország egy kezdeményezés a civil szektor átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelésére. Pozitív változás a szektor egészét illetően nyilván egy hosszú folyamat eredménye, de az egyes civil szervezetek apróbb lépésekkel hamar eredményeket érhetnek el. A civil szervezeteknek egyenként, és egymással összefogva is törekedniük kell a átláthatóság és elszámoltathatóság növelésére, a működési folyamataik nyílt megismertetésére, és ezáltal a közbizalom erősítésére

ImpACT felmérés: az elszámoltathatóság és átláthatóság kérdőíve

Az ImpACT felmérés arra szolgál, hogy értékelje a civil szervezet aktuális szintjét az elszámoltathatóság és átláthatóság kérdéseiben. A kérdőív szabadon hozzáférhető minden civil szervezet számára.

Hogyan született a kérdőív?

Három részre bontottuk az ImpACT felmérés kialakításának folyamatát, hogy az  megbízható és alkalmazható legyen és később a civil szervezetek is elfogadják azt, mint az elszámoltathatóság és átláthatóság mérésének eszközét.

A 2010 novemberében megkezdett első fázisban magyarra fordítottuk az ImpACT felmérés angol verzióját és nyolc civil szervezeten teszteltük le. A felmérésekben Laim Cranley, a brit ImpACT Coalition vezetője volt segítségünkre.

A fejlesztés második szakasza 2011 januárjától áprilisig tartott, amikor 25 további civil szervezetet vizsgáltunk meg a kérdőív segítségével. Ez az időszak arra szolgált, hogy információt gyűjtsünk a kérdőív előnyeiről és hátrányairól, hogy azt korrigálni tudjuk, valamint kapjunk egy összehasonlítható képet a magyarországi civil szervezetek működéséről.

A harmadik és egyben utolsó időszak feladata az ImpACT felmérés végleges verziójának létrehozása, valamint a kezdeti tapasztalatok bemutatása és a módszertan elterjesztése volt.

Miként vizsgáljuk meg a szervezetet?

A kérdőívvel a szervezetek működési gyakorlatát és eljárásrendjeit vizsgáljuk meg. A felmérés a következő 9 területre irányul:

1. A szervezet társadalmi hatásának bemutatása
2. Az átláthatóság és elszámoltathatóság megközelítése
3. Az információk hozzáférhetősége
4. Kapcsolattartás a kliensekkel, tagsággal, munkatársakkal, önkéntesekkel
5. Beszámolók, jelentések
6. A szervezet irányítása
7. Javaslatok és panaszok kezelése
8. Támogatók és adományozók kiszolgálása
9. Szervezeti kommunikáció

Valamennyi terület 5 állítást tartalmaz, melyeket 0-3 között pontoz a kérdező a szervezet működési gyakorlata alapján. A szervezet az egyes állításokra vonatkozóan alapján elérhet 3 (teljesen igaz), 2 (részlegesen igaz), 1 (csekély mértékben jellemző) vagy 0 (egyáltalán nem jellemző) pontot. A kiértékelés után minden szervezet megkapja a rá vonatkozó pontokat egy összesítő táblázat és grafikonok formájában. Továbbá minden szervetek kap egy személyre szabott javaslat-csomagot, mely elsősorban azoknak a területeknek a fejlesztésére ad tanácsot és mutat gyakorlati példákat, ahol a szervezet viszonylag alacsony pontszámot ért el.

Hogyan segítheti az ImpACT az Ön szervezetét?

Az ImpACT Magyarország kezdeményezés többféle módon segítheti az Ön szervezetét a átlátható és elszámoltatható működés erősítésében:

Tanácsadás

Örömmel adunk tanácsot az Ön szervezetének az átlátható és elszámoltatható működés erősítéséhez. Kezdetnek két rövid anyagot ajánlunk figyelmébe, melyek angol és magyar nyelven letölthetők erről az oldalról. A Transzparencia útmutató célja, hogy néhány egyszerű ötlettel segítse a civil szervezeteket egy átlátható és elszámoltatható működés elérésében. Az Érvek az átláthatóság és elszámoltathatóság mellett című anyagban felsorolunk néhány érvet a civil szervezetek átlátható és elszámoltatható működése mellett, valamint adunk néhány egyszerű ötletet arra, hogyan lehet a szervezet ez irányban tett elkötelezettségét bemutatni.

ImpACT felmérés

A következő lépés az ImpACT felmérés lebonyolítása lehet az Ön szervezeténél, amely megmutatja, hogy a szervezet jelenleg hogyan áll az átlátható és elszámoltatható működés tekintetében. A felmérés történhet önértékeléssel, de gyakornok munkatársaink segítségével szívesen segítünk Önnek a lekérdezésben és annak kiértékelésében. Eddig 40 magyar civil szervezet végezte el az ImpACT felmérést, melyről bővebben itt olvashat.

Nyilvános vita

A későbbiekben szeretnénk vitát generálni a civil társadalom átláthatósági és elszámoltathatósági kérdéseiről. Időről időre szeretnénk rendezvényt szervezni és állásfoglalást kiadni e témában, melyekről bővebben itt tájékozódhat.

Kérdezzen!

Szívesen válaszolunk az ImpACT-tal kapcsolatos kérdéseire, melyet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldhet.

Dokumentumok

Ebben a szekcióban olyan anyagokat talál, amelyek segíthetik Önt abban, hogy szervezete az átláthatóság és elszámoltathatóság elvei szerint működjön.

letoltes

ImpACT felmérés

Transzparencia útmutató

Érvek az átláthatóság és elszámoltathatóság mellett

FaLang translation system by Faboba